Polityka Prywatności i Plików COOKIES

Polityka Prywatności

1. DEFINICJE
a) Administrator – Sen Studio – Dagmara Sen z siedzibą przy ul. 17 Sierpnia 16e/2, 41-503 Chorzów, NIP 7511740492, REGON 368488054.
b) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników.
c) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług opisanych w Polityce Prywatności.
d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
e) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sen-studio.pl

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zbiera dane osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
a) Realizacja zamówienia
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży i dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b) Rozpatrywanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na poprawie funkcjonalności usług i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.
c) Wykonywanie obowiązku prawnego
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, w szczególności wynikającego z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości.
Podstawa prawna: obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) Wyświetlanie stron www
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usług i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
e) Przesyłanie newslettera
Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług kurierskich i transportowych, z których korzystamy przy realizacji dostaw, a także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy:

podmiot

Zakres usług

Shoplo Sp. z o.o.

Usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, system do sprzedaży i marketingu online

Tpay.com

Obługa płatności online

Poczta Polska S.A.

Przesyłki

Mailchimp

Newsletter, e-mail marketing

Google Ireland Limited

Wiadomości e-mail

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) Prawo dostępu do informacji
Osoba, której dane dotyczą ma prawo zwrócić się do Administratora, aby otrzymać zestawienie danych osobowych, które Administrator przetwarza. 
b) Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
c) Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą  ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania; 
• gdy dane osobowe przestały być niezbędne Administratorowi do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
• w przypadku sprzeciwu wobec wykorzystania danych lub ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą– ochrona jej interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizowane są przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
e) Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą  ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, dostarczone Administratorowi i następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma też prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe.  
f) Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia sprzeciwu.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien być poparty uzasadnieniem i podlega ocenie Administratora. 
g) Prawo do wniesienia skargi
Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, zastosowane są m.in. następujące zabezpieczenia:
a) Stosuje szyfrowaną transmisję danych (SSL) podczas składania zamówień. Zapewnia to ochronę identyfikujących osobę danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do nich przez nieupoważnione systemy lub osoby. Serwisy płatności, z których korzysta Administrator, również stosują szyfrowanie transmisji danych SSL podczas wykonywania transmisji. 
b) Twoje dane są przechowywane w hostingu w chmurze obliczeniowej na podstawie umów powierzenia danych osobowych. 
c) Faktury oraz dokumenty firmowe (m.in. tworzone do celów podatkowych) przechowywane  są w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby niepożądane.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do celów, do których początkowo były zebrane. Dane przetwarzane są przez czas realizacji zamówienia czy świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: mail.sen.studio@gmail.com 

Aktualizacja: 23.05.2018 r.

Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów